Book Close
Close Close
I'd like to book a
Aydınlatma Metni | The Elysium Taksim

Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

MÜŞTERİ

AYDINLATMA METNİ

 

 1. GENEL TANIM

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

Ofton İnşaat Turizm ve Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Ofton” veya “Hotel”) tarafından, Kanun’un 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz; Altunizade Mah. Mahir İz Cad. Ofton Plaza No:13/2 Zemin Kat Üsküdar/İstanbul adresinde merkez adresi bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 502156-0 ticaret sicil numaralı Ofton İnşaat Turizm ve Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Hotel; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; aşağıdaki tabloda ayrıntılarıyla birlikte verilmiş olmak ile birlikte Hotel tarafından sunulan başta konaklama hizmeti olmak üzere diğer ürün ve hizmetlerden faydalandırabilmek ve amaçlarıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; sözlü, fiziki veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

İşbu Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Ad Soyad
 • T.C. Kimlik No
 • Kimlik Bilgileri
 • Pasaport Bilgileri
 • İmza
 • Kişinin Kendisinden
 • Anlaşmalı 3. Kişilerden
 • Hotel tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak,
 • Hotel tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ve bu platformların geliştirilmesi,
 • Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Adres
 • E-posta adresi
 • Telefon No
 • Kişinin Kendisinden
 • Anlaşmalı 3. Kişilerden
 • Hotel tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak,
 • Hotel tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ve bu platformların geliştirilmesi,
 • Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Kapalı Devre Kamera Kayıtları
 • Kamera Kaydı
 • Hotel binalarının güvenliğinin sağlanması,
 • Hotel siz değerli müşterilerimizin güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi,
 • Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

FİNANS VERİSİ

Finans Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Hesap Bilgileri,
 • Fatura Bilgileri,
 • Kredi Kart Bilgisi
 • Kişinin Kendisinden
 • Anlaşmalı 3. Kişilerden
 • Hotel tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak,
 • Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • IP Adresi,
 • İnternet Sitesi Giriş,
 • Çıkış ve Gezinme Bilgisi,
 • Şifre ve Parola Bilgisi
 • Kişinin Kendisinden
 • Hotel tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak,
 • Hotel tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ve bu platformların geliştirilmesi,
 • Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

SAĞLIK VERİSİ

İşlem Güvenliği Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Tarafımıza bildirmiş olduğu sağlık bilgileriniz
 • Kişinin Kendisinden
 • Hotel tarafından sunulan ürün veya hizmetler dikkate alınarak sizleri faydalandırmak,
 • Hotel tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ve bu platformların geliştirilmesi,
 • Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Hotel tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yönetim kurulu üyelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz Hotel tarafından e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon ve SMS kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Hotel merkezinin bulunduğu Altunizade Mah. Mahir İz Cad. Ofton Plaza No:13/2 Zemin Kat Üsküdar/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Hotelimize ait olan [email protected] KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Hotelimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected] e-posta adresi üzerinden Hotelimize iletebilirsiniz.

Başvuru formu için  Lütfen Tıklayınız .

The Elysium Taksim Sosyal Medya